Vår fina vattentrappa

I våras började vi att planera vår vattentrappa.

Barn och pedagoger har tillsammans byggt den och de har verkligen testat på olika tekniker.

de har stampat på kullen, odlat gräs för att jorden ska bindas och inte ramla ner, de har gjutit bladen som vattnet rinner i m.m. Olika åldrar har möts och den är verkligen vacker.

Kostnaden för hela vattentrappan blev ca. 4500kr och det mesta materialet är återvunnet material.

 

Hösten är utforskarnas tid

Hösten har så vackra färger och det är så spännande att utforska.

Hos oss är vi mycket utomhus! Vi älskar naturen och att vara utomhus är en stor del av vår verksamhet.

Att vara utomhus innebär att vi tränar, fysisk rörelse, upptäcker och ställer frågor, undersöker och skaffar ny kunskap och framförallt använder vi oss av naturmaterial för en ett hållbarhetsperspektiv.

 

Ordet bajs skapar härliga diskussioner och en hel del kunskap!

Idag efter samlingen läste vi en bok om olika djurs bajs. Vi tittade och jämförde djurens spillningar och barnens tankar och funderingar var många. – varför är ugglans bajs rött? – jag har sett musbajs, det ser ut som svart ris. Vad konstigt att mården bajsar uppe på stora stenar! – varför gör de det tro! – för de vill ha utkik! Det var flera barn som sett igelkottsbajs i sina trädgårdar och detta ledde till att vi tittade på en kort film om tre igelkottsungar och där berättades det om vad igelkottar äter och hur de sover. Avslutningsvis tog vi fram vår rödlera så alla fick forma till sin egen lilla igelkott! Vi använde oss av olika material förutom leran såsom små dekorationspinnar och pärlor.
(Pedagogisk inlägg kopierat från vårt dokumentationssystem, ABBUM.)

Vi går på promenader med alla åldrar

Promenader är uppskattat och samtidigt tränar vi så mycket! Kroppsuppfattning, kondition, styrka, trafikvett och upplevelsen av allt som är runt omkring.

Här är våra yngsta barn påväg till återvinningsstationen för att sortera soporna som de har samlat under veckan! Mycket uppskattat!

Kontakformuläret på hemsidan fungerar inte just nu

För tillfället fungerar inte kontaktformuläret som ni ska kunna skicka via här på hemsidan. Behöver ni komma i kontakt med förskolan kan ni använda er av de kontaktuppgifter som står under fliken KONTAKT.

Jag meddelar så fort vi har åtgärdat problemet.

/Ann-Sophie

Skolchef och Rektor på förskolan

Idag, den 1 juli 2019, träder förskolans nya läroplan i kraft. Det är spännande att det satsas på förskola och några av de förändringar som finns i denna läroplan är: Lekens vikt för lärande, barnkonventionen (blir svensk lag 1 januari 2020), kroppslig interpreterat, jämställdhet, hållbar utveckling med mera. Lpfö18 lyfter även fram förskollärarnas ansvar för undervisningen och deras ledningsansvar för arbetslaget. Den lyfter även att arbetslaget är viktigt för att en förskola med god kvalitet ska ta plats!

Vi på Torhsolken har under vårterminen implementerat denna plan i form av diskussioner samt skapat underlag där vi använt oss av denna läroplan. Vi ser nu fram mot att för djupdyka ytterligare i läroplanen och tolka den utifrån vår förskolas profil!

Hos oss är alla lika viktiga! Små som stora 🙂

 

Småbarnsavdelningen

De små barnen kan så mycket!

På vår småbarnsavdelning erbjuder vi barnen ett utforskande lärande. Pedagogerna erbjuder, uppmuntrar, handleder men det är barnens intresse som styr. Och visst har små barn nyfikenhet till att lära! 🙂

Denna bild är från en samling på vår småbarnsavdelning. De har pratat om ett djur, färg och form på djuret, vad djuret äter och hur det låter. Det användes tecken som stöd för att förstärka lärandet samt qigong för att få uppleva med kroppen. Ett barn får sedan scanna en QR-kod för att sedan visa en kort film eller en sång om djuret för sina kompisar. Det mest fantastiska är att alla 12 barnen verkligen uppskattar denna typ av samling som inte bara ger barnen en trygghet och gemenskap utan även utan ett reellt lärande och tillit till sin egen förmåga 🙂

Veckans bok

Förra terminen startade vi upp våra lärmiljöer och tog även del av Skolverkets material för Läslyftet. Ett projekt som ökat intresset ännu mer både hos barn, pedagoger och föräldrar. Vi har som mål att involvera hemmet i vårt arbete och ett sätt att göra det den här terminen är att ett barn, en gång i veckan, får ta med en bok hemifrån och presentera för kompisarna. Barnet får träna på att presentera något för sina kompisar, berätta, skapa intresse, självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Detta är något som barnen verkligen uppskattar! 🙂