Hösten är utforskarnas tid

Hösten har så vackra färger och det är så spännande att utforska.

Hos oss är vi mycket utomhus! Vi älskar naturen och att vara utomhus är en stor del av vår verksamhet.

Att vara utomhus innebär att vi tränar, fysisk rörelse, upptäcker och ställer frågor, undersöker och skaffar ny kunskap och framförallt använder vi oss av naturmaterial för en ett hållbarhetsperspektiv.