Idag, den 1 juli 2019, träder förskolans nya läroplan i kraft. Det är spännande att det satsas på förskola och några av de förändringar som finns i denna läroplan är: Lekens vikt för lärande, barnkonventionen (blir svensk lag 1 januari 2020), kroppslig interpreterat, jämställdhet, hållbar utveckling med mera. Lpfö18 lyfter även fram förskollärarnas ansvar för undervisningen och deras ledningsansvar för arbetslaget. Den lyfter även att arbetslaget är viktigt för att en förskola med god kvalitet ska ta plats!

Vi på Torhsolken har under vårterminen implementerat denna plan i form av diskussioner samt skapat underlag där vi använt oss av denna läroplan. Vi ser nu fram mot att för djupdyka ytterligare i läroplanen och tolka den utifrån vår förskolas profil!

Hos oss är alla lika viktiga! Små som stora 🙂