Veckans bok

Förra terminen startade vi upp våra lärmiljöer och tog även del av Skolverkets material för Läslyftet. Ett projekt som ökat intresset ännu mer både hos barn, pedagoger och föräldrar. Vi har som mål att involvera hemmet i vårt arbete och ett sätt att göra det den här terminen är att ett barn, en gång i veckan, får ta med en bok hemifrån och presentera för kompisarna. Barnet får träna på att presentera något för sina kompisar, berätta, skapa intresse, självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Detta är något som barnen verkligen uppskattar! 🙂