Vattentrappa sommar

Här är vår härliga vattentappa som både barn och pedagoger har byggt tillsammans.

Ett system där vattnet pumpas runt, ett återslutande vattensystem.

Här leker barnen gärna! De utforskar, samarbetar, samtalar, tränar teknik, motorik och kemi. Hur känns vattnet? Är vattnet rent? Hur kan vattnet rinna? med mera.

Har ni vägarna förbi så gå gärna in mer era barn och prova vattentrappan

Instagram: @torsholkenforskola