Småbarnsavdelningen

De små barnen kan så mycket!

På vår småbarnsavdelning erbjuder vi barnen ett utforskande lärande. Pedagogerna erbjuder, uppmuntrar, handleder men det är barnens intresse som styr. Och visst har små barn nyfikenhet till att lära! 🙂

Denna bild är från en samling på vår småbarnsavdelning. De har pratat om ett djur, färg och form på djuret, vad djuret äter och hur det låter. Det användes tecken som stöd för att förstärka lärandet samt qigong för att få uppleva med kroppen. Ett barn får sedan scanna en QR-kod för att sedan visa en kort film eller en sång om djuret för sina kompisar. Det mest fantastiska är att alla 12 barnen verkligen uppskattar denna typ av samling som inte bara ger barnen en trygghet och gemenskap utan även utan ett reellt lärande och tillit till sin egen förmåga 🙂