Digitalisering ger spännande möten

Digitalisering har under de senaste åren blivit allt större i förskolan ock vikten av dess användning har poängterats för att ge barnen erfarenheter för sitt framtida liv. Hos oss har vi digitalisering som ett var våra prioriterade utvecklingsområden och vårt mål är att användandet av de digitala hjälpmedlen ska bli en naturlig del av de projekt som uppstår på förskolan.

Här kan ni se ett par bilder där pedagogerna har bjudit in barnen i en digital värld. Att projicera upp en digital värld i ett rum ger barnen en ytterligare dimension till sina lekar. Här möts stora som små och vi kan tillsammans skapa kreativa lekar som inbjuder till kommunikation, samspel, utforskande, konstruerande med mera.

I verkligheten var projiceringen i rörelse och barnen kunde uppleva att köra bil, åka berg och dalbana med mera. 🙂

”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” (Läroplan för förskola, (Lpfö18), Träder i kraft 1 juli 2019)