Programmering i förskolan

I veckan fick vi en ny bok som heter Programmering i förskolan –  Utveckla digital kompetens.

En spännande bok med konkreta tips och förklaringar. Vi kommer att arbeta med både konkret material och digitalt. Genom att vi komplettera våra digitala hjälpmedel med konkret material ger vi barnen möjlighet att använda hela kroppen i lärandet vilket ger en djupare förståelse. En del arbete med programmering kommer att bygga på det kollegiala lärandet där barnen kan ställa hypoteser, testa och lära sig med hjälp av handledning från pedagogerna på förskolan. Målet är att genom gemensamma reflektioner utveckla strategier och intresse för att vidareutveckla det som de tidigare gjort. Barnen kommer även att få möjlighet att individuellt få utforska de appar och hjälpmedel som vi kommer att använda oss av.

En revidering av förskolans läroplan är under process och där digitalisering nu (väldigt troligt) kommer att komma in i planen.

“Tyngdpunkten i förslaget om hur digitaliseringen ska stärkas i förskolan ligger i digital kompetens. Det handlar bland annat om att stärka barnens förmåga att förstå och använda digitala verktyg. Vidare handlar det också om deras förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt och att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling.” (Sönnerås, 2017, s.12 – Programmering i förskolan)