Utomhusmatlagning

Att få bli inspirerad, få ny kunskap i relation till det pedagogiska arbete vi gör på förskolan är viktigt för att vi ska fortsätta att utvecklas!

Igår hade vår förskola Kompetensdag där första halvan av dagen hade fokus på Likabehandlingsarbete och hur vi som förskola arbetar jämställt och normkreativt.

Utomhuspedagogik är ett viktigt led för oss i vårt jämställdhetsarbete på förskolan. Utomhus blir material neutrala och vi tillsammans skapar, processar och driver fram våra funderingar som vi vill undersöka vidare.

Under eftermiddagen var vi iväg på kurs i utomhusmatlagning, något som vi under en tid har haft under luppen då detta är något vi önskar göra mer på förskolan. Barnens upplevelser innan, under och efter ger inte bara upphov till spännande diskussioner, det ger även barnen ett positivt förhållningssätt till mat. Tack Ur & Skur Myllran i Höör för att vi fick ta del av denna kurs!